Opgericht in 1973
Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge

 

Concerten in:

2024
2023
2022
2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012

Samenstelling bestuur 2024-2025:
Suzanne Bakker (voorz.), Ria Grimbergen (secr.), (vacature penningm.), Ernst Schutte (2e penningm.)
Bartho Braat, Paul Huijgen, Charlotte Bruins Slot (leden)
Leo Cnossen, Annelies Vrieswijk (adviseurs)
 

 

(2019/2021)

v.l.n.r.: Charlotte, Paul, Reinier, Bartho, Ernst, Ria, Suzanne, Annette
© KSAB / fotograaf: Saar Koopman

 

Suzanne Bakker, voorzitter (feb 2009)
Ria Grimbergen-Wiersma, secretaris (mei 2017)
Ernst Schutte, bestuurslid (mrt 2017) en penningmeester (2018-apr 2021; jan 2024)
Bartho Braat, bestuurslid (sedert mrt 2017)
Paul Huijgen, bestuurslid (apr 2018)
Charlotte Bruins Slot (sep 2019)

Reinier Bloemer (mrt 2017-feb 2023)
Warner Bruins Slot (aug 2021-feb 2022)
Annette van der Most-de Ridder (mei 2017-sep 2021)

   
(foto ©Local Favourites)


Bestuur april 2017 (zie foto links):
Suzanne Bakker - voorzitter (sedert 2009)
Hanny van der Heide - secretaris (2009-2017)
Martien Stigter - penningmeester (2011-2018)
Carla Schakel - bestuurslid (2009-2017)

Oud-bestuursleden:
Nico van der Graaf - penningmeester (2009-2011)

 

Het (aftredend) bestuur van de stichting in november 2009:
v.l.n.r.: J. Elema, H. Kegel, I.A. Elema-van Deursen, H.E. Frenkel, A.D.G. Huisman, J. van Rossum en J.J. Pabon

 

 
 

De Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge werd in 1973 opgericht met het doel:
:"...het organiseren van kulturele manifestaties als concerten, toneeluitvoeringen, tentoonstellingen, voordrachten, lezingen en filmvoorstellingen in de gemeente Abcoude."

De stichting beoogt niet het behalen van winst.

De oprichters en leden van het eerste algemeen bestuur waren:
Pieter van der Schaaf, Norbert Leo Loeb, Lieselotte Rachel Jacobi, Cornelia Antonia Maria Jaspers, Milly Freia Croonenberg en Cornelis Wiersma.
Het eerste dagelijks bestuur werd gevormd door:
de heer P. van der Schaaf (voorzitter), mevrouw C.A.M. Melcherts-Jaspers (secretaris) en de heer N.L. Loeb (penningmeester).

Het echtpaar Pabon-Bos is een tiental jaren bestuurslid van de stichting geweest; mw. A. Pabon-Bos, secretaris, is in mei 2004, na 28 jaar bestuurslidmaatschap, teruggetreden en vervolgens benoemd tot erelid [van het stichtingsbestuur]. De heer J.J. (Dick) Pabon is in 2010 als voorzitter teruggetreden na 24 jaar bestuurslidmaatschap; in datzelfde jaar werd hij hiervoor Koninklijk onderscheiden en benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.