Agenda Vriend worden    
  Dorpskerk      
  Opgericht in 1973
Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge
 
Concerten in:
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012

Bestuur april 2017:

Suzanne Bakker - voorzitter (sedert 2009)
Hanny van der Heide - secretaris (2009-2017)
Martien Stigter - penningmeester (sedert 2011)
Carla Schakel - bestuurslid (sedert 2009)

Oud-bestuursleden:

Nico van der Graaf - penningmeester (2009-2011)

 
 

Het (aftredend) bestuur van de stichting in november 2009:
v.l.n.r.: J. Elema, H. Kegel, I.A. Elema-van Deursen, H.E. Frenkel, A.D.G. Huisman, J. van Rossum en J.J. Pabon

 

 
 

De Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge werd in 1973 opgericht met het doel:
:"...het organiseren van kulturele manifestaties als concerten, toneeluitvoeringen, tentoonstellingen, voordrachten, lezingen en filmvoorstellingen in de gemeente Abcoude."

De stichting beoogt niet het behalen van winst.

De oprichters en leden van het eerste algemeen bestuur waren:
Pieter van der Schaaf, Norbert Leo Loeb, Lieselotte Rachel Jacobi, Cornelia Antonia Maria Jaspers, Milly Freia Croonenberg en Cornelis Wiersma.
Het eerste dagelijks bestuur werd gevormd door:
de heer P. van der Schaaf (voorzitter), mevrouw C.A.M. Melcherts-Jaspers (secretaris) en de heer N.L. Loeb (penningmeester).

Het echtpaar Pabon-Bos is een tiental jaren bestuurslid van de stichting geweest; mw. A. Pabon-Bos, secretaris, is in mei 2004, na 28 jaar bestuurslidmaatschap, teruggetreden en vervolgens benoemd tot erelid. De heer J.J. (Dick) Pabon is in 2010 als voorzitter teruggetreden na 24 jaar bestuurslidmaatschap; in datzelfde jaar werd hij hiervoor Koninklijk onderscheiden en benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.